T.C. Dışişleri Bakanlığı Stratejik Araştırmalar Merkezinde Staj İmkânı

 

Staj Programları

 • Bakanlığımız, üniversite öğrencileri veya üniversitelerden yeni mezun olanlara, Ankara’da bulunan Stratejik Araştırmalar Merkezi’nde (SAM) tam zamanlı olarak staj imkânı tanımaktadır.
 • Staj programlarının temel amacı, stajyerlerin kişisel gelişim ve kariyer planlamalarına katkı sağlayarak, istisnai bir tecrübe edinmelerine yardımcı olmaktır.
 • Stajlarının sonunda staj belgesi almaya hak kazanan başarılı öğrenciler, aynı zamanda Bakanlığın işleyişini öğrenmekte ve hayat boyu sürecek arkadaşlıklar da kurmaktadırlar.

Başvuru ve kabul süreçlerindeki genel şartlar aşağıda sunulmaktadır. Bununla birlikte, kesin şartlar için güncel staj duyurularının esas alınması gerekmektedir.

 1. Başvuru şartları
 • Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak
 • Lisans öğrencisi olmak
 • Üniversitelerin en az dört yıllık eğitim verilen “iktisadi ve idari bilimler, siyasal bilgiler, hukuk vb. fakültelerinde” öğrenim görüyor/görmüş olmak
 • Başvuru tarihleri itibariyle dörtlük sistemde en az 3.00 genel not ortalamasına sahip olmak
 • En az bir yabancı dili iyi derecede biliyor olmak
 • Başvuru belgelerini ibraz etmek
 • SAM tarafından daha önce düzenlenmiş olan herhangi bir programdan sertifika almamış olmak
 
 1. Başvuru belgeleri
 • Eğitim dili yüzde yüz yabancı dil olan bölümlerde okuyanlar hariç, Yabancı Dil Sınavı (YDS) veya uluslararası dil sınavı sonuç belgesi (TOEFL, IELTS vb.)
 • Fotoğraflı özgeçmiş
 • Not çizelgesi (Transkript)
 • Niyet mektubu (dış politika ve akademik ilgi alanlarınızı içerecek şekilde staj programından beklentiler)
 • Adli sicil kaydı (E-devlet üzerinden de alınabilir.)
 • Islak imzalı güvenlik soruşturması formu
 
 1. Başvuru yolu ve tarihleri
 • 27/10/2020 tarihli 31287 sayılı (mükerrer) Resmi Gazete’de Cumhurbaşkanı Kararı olarak yayımlanarak yürürlüğe giren “2021 Yılı Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı”nın 571.2 sayılı tedbirine istinaden 2021 yılından itibaren üniversite öğrencilerinin kamu kurumların staj başvuruları Staj Seferberliği Projesi Kapsamında Kariyer Kapısı üzerinden alınacaktır.
 • SAM tarafından 2024 yılında düzenlenecek Dışişleri Bakanlığı staj programlarına ilişkin ilanları https://kariyerkapisi.cbiko.gov.tr adresi üzerinden takip edip başvurularınızı gerçekleştirebilirsiniz.
 
 1. Başvuru değerlendirme süreci
 • Staj programlarına kısıtlı sayıda öğrenci kabul edilmekte ve başarı sıralaması usulüyle seçim yapılmaktadır.
 • Başvurular değerlendirilirken genel not ortalaması başta olmak üzere ibraz edilen belgeler (özgeçmiş, niyet mektubu, not çizelgesi, yabancı dil sınav sonucu, adli sicil kaydı) dikkate alınmaktadır.
 • Stajyer sayısı, aynı üniversiteden kabul edilecek öğrenci sayısı vb. ölçütlere sınırlamalar getirilebilmektedir.
 • Başvuru değerlendirme sürecine ilgili kurumlarca yapılan güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması dahildir.
 
 1.  Staj tarihleri ve süresi
 • Yaz ve kış aylarında olmak üzere yılda iki dönem staj programı düzenlenmektedir.
 • Program tarihleri belirlenirken öğrencilerin kolaylıkla katılabilmesini teminen eğitim-öğretim yılındaki yarıyıl veya yaz tatilleri ile Bakanlığımız çalışma takvimi dikkate alınmaktadır.
 • Kesin tarihler için internet sitemizde yayınlanan duyurular takip edilebilir.
 • Merkezimizde staj süresi 30 gündür.
 • Stajların tam zamanlı olarak mesai saatleri içerisinde yapılması esastır.
 
 1. Staj programı içeriği

  Staj programının, öğrencilere sunabileceği fırsatlar şunlardır:

 • Merkezimizce düzenlenen yerel ve uluslararası toplantılara katılma
 • Dış politika konularında sunum yapma ve yazılar hazırlama
 • Dış politika konularına ilişkin Türkçe ve birinci yabancı dilde kompozisyon yazma
 • Birinci yabancı dilden Türkçe’ye, Türkçe’den birinci yabancı dile tercüme yapma
 • Çeşitli düşünce merkezlerini ziyaret etme
 • Tecrübeli diplomatlarla buluşma ve deneyimlerini dinleme
 • Bakanlığa giriş aşamaları hakkında bilgi edinme
 • Bakanlığımızın çalışma usullerine doğrudan tanıklık etme
 • Dış politika oluşturma ve yürütme süreçleri hakkında bilgilenme
 
 1. Konaklama, ulaşım, yemek, staj belgesi, devamsızlık, kıyafet
 • Staj programına kabul edilen öğrencilerin Ankara’da konaklama, ulaşım ve yemek hususunda kendi imkânlarıyla planlama yapmaları gerekmektedir.
 • Programı başarıyla tamamlayan öğrencilere “staj belgesi” verilmektedir.
 • Mücbir sebepler haricinde devamsızlık yapılması halinde staj belgesi verilmeyebilir.
 • Stajyerlerden, resmi programa uygun bir kıyafetle gelmeleri beklenmektedir.
      Detaylı bilgi için tıklayınız.

Bu internet sitesinin verimli çalışmasını sağlamak amacıyla çerezler kullanılmaktadır. Siteyi kullanarak çerezlerin kullanılmasını kabul etmiş olursunuz. Kabul